Poradnik, czyli co gdzie kiedy i jak.

Ślub

Planując swój ślub często nie myślimy o zaproszeniach jako o czymś pilnym i najważniejszym do załatwienia. Wydawać by się też mogło, że to nic skomplikowanego, jednak w trakcie ich przygotowań na pewno nasunie się Wam wiele pytań. Wachlarz propozycji zaproszeń ślubnych, ich dodatków oraz form jest dość szeroki. Postaram się trochę pomóc.

Aby ułatwić sobie wybór, można pokierować się motywem przewodnim ślubu czy też samą kolorystyką dekoracją sali. Dzięki temu zapraszając już gości na swój ślub możemy wprowadzić ich w odpowiedni „klimat”.  Uważam, że najważniejszą jednak zasadą jest łączenie piękna i funkcjonalności. Zaproszenie powinno być skomponowane tak , aby zmieściło całą treść, którą chcemy w nim zawrzeć. Jeżeli chcemy, aby nasze zaproszenia były bardziej proste w swojej formie, ale jednocześnie ciekawe, wystarczy wybrać nietuzinkową fakturę papieru. Wciąż bardzo modne i bardzo efektowne są zaproszenia z wytłaczanymi wzorami emblematów lub deseni. Zapoznajcie się z ofertą Papierni – liczę, że znajdziecie w niej też caoś dla siebie.

Treść zaproszenia powinna być raczej krótka i stosowna. W trakcie składania zamówienia na  zaproszenia ślubne na stronie sklepu Papierni będziecie mogli skorzystać z przygotowanej listy przykładowych treści jak i sentencji. Możecie także dodać dowolną, własną treść.

Najwięcej problemów przysparza jednak lista gości. Nie chodzi tu o jej długość (i odwieczny dylemat kogo zaprosić a kogo nie 😉 ), ale o poprawność jej przygotowania. O kolejności imion i nazwisk osób zapraszanych przy personalizacji zaproszeń decyduje etykieta i zwyczaje wynikające z tradycji naszego kręgu kulturowego…Trudno wprowadzać sposoby personalizacji z krajów anglojęzycznych gdy u nas nie znajdą zrozumienia i mogą być odebrane inaczej niż był zamiar…

Poniżej kilka wskazówek/zasad dotyczących personalizacji zaproszeń:

Personalizacja gdy zapraszamy małżeństwo (tu z dziećmi, rodziną):

Pani i Pan noszą to samo nazwisko: „Sz. P. Pani i Pan Goście z dziećmi” (ew. z Dorotką i Piotrusiem) i nie ma żadnego znaczenia, że Pan Gość jest naszym krewnym (np. brat, kuzyn, wujek,…) KOBIETA ZAWSZE PIERWSZA bez względu na nasz stosunek do tej Pani!

Pani Gość nosi inne nazwisko: „Sz. P. Pani Nazwisko1 i Pan Nazwisko2 z dziećmi” ( ew. z Zosią i Kubusiem)

Pani Gość ma dwuczłonowe nazwisko: „Sz. P. Pani Pierwszy człon – Drugi człon i Pan Jeden człon z dziećmi”

Zapraszamy Bardzo Ważną Osobę

np. naszego Szefa:” Pan Szef/Pani Szefowa z Małżonką/ z Małżonkiem” (bez imion małżonków gdy nie byliśmy nigdy oficjalnie przedstawieni, nie znamy osobiście żony/męża Szefa/Szefowej)

Zapraszamy inne pary niż małżeństwo:

Zapraszamy parę, która jest po zaręczynach – „oficjalna para” ale bez związku formalnego: „Sz. P. Pani X-sińska i Pan Y-grekowski” nawet gdy Pan Y-grekowski jest naszym krewnym.

Zapraszamy parę naszych przyjaciół, znajomych: „Sz. P. Pani X-sińska i Pan Y-grekowski”

Zapraszamy parę gdy Pan Y-grekowski jest krewnym jednego z Narzeczonych i znamy z imienia i nazwiska osobę towarzyszącą tzn. Pani X-sińska: „Sz. P. Pan Y-grekowski i Pani X-sińska”. (tu mężczyzna pierwszy !)

Zapraszamy znaną nam osobę z osobą towarzyszącą (nieznaną):

„Sz. P. Pan/Pani Gość z osobą towarzyszącą”.

Uwaga!

Jeżeli treść zaproszenia wymaga odmiany imion i nazwisk gości to powinny być one przygotowane w dopełniaczu (kogo?) i z uwzględnieniem liczby mnogiej przy nazwisku: zapraszamy „Sz. P. Annę i Jana Brzęczyszczykiewiczów”

Zaproszenia wyślijcie i rozdajcie na około 5 miesięcy przed ślubem. Jeżeli jednak planujecie swój ślub w weekend wakacyjny czy też w miesiącach letnich, kiedy wiele osób planuje wakacje lub święta, wówczas możecie poinformować gości zanim zrobią alternatywne plany, poprzez wysłanie karty Save The Date czy też samego zaproszenia.

Komunia Święta / Chrzest Święty

Zaproszenia komunijne czy na chrzest powinno się wręczać osobom zaproszonym na około miesiąc przed terminem uroczystości. Jeśli musimy je wysłać pocztą, też zróbmy to z dużym wyprzedzeniem, aby ci, którzy z jakichś powodów nie będą mogli przyjechać, zdążyli nas o tym powiadomić.

W trakcie zamawiania zaproszeń wybierzcie też tekst i sentencje, która Wam odpowiada. Bardzo popularne jest tworzenie list gości w formie mniej oficjalnej (bo to w końcu zaprasza dziecko).

Dla przykładu:
Antek wraz z rodzicami serdecznie zaprasza Babcię Jadzię i Dziadka Józka albo Ciocię Alę i Wujka Stasia z Mikołajem i Krzysiem.