TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH

Zaproszenie nr 1

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

wraz z Rodzicami 

mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ………………………………………………………………….

na Uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,

która odbędzie się dnia ………………………….

o godzinie ………………… w Kościele ……………………. 

w ……………………….

Po uroczystości Zaślubin

serdecznie zapraszamy na Przyjęcie Weselne,

które odbędzie się w Restauracji ……………………………………

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 

15 lutego 2013 roku

Katarzyna 777 888 999 Konrad 999 888 777

Zaproszenie nr 2

Dnia…. o godz.. …

w kościele …..

zostaną połączeni 

Sakramentem małżeństwa

Katarzyna Kowalska

i

Konrad Nowakowski

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić


Sz. P. ……………

Rodzice i Narzeczeni

Po ceremonii zaślubin

serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne

do Restauracji ………………….

Zaproszenie nr 3

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

serdecznie zawiadamiają,

iż dnia ………………. roku o godz. ……………..

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają

podczas Mszy świętej w kościele św. ………… w ………

A chcąc świetności i blasku

uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz.P. ……………………………………………………

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.

Zaproszenie nr 4

Maria i Jan Kowalscy oraz Anna i Andrzej Nowakowscy

mają zaszczyt zaprosić

W.P. …………………………………………………………….

na Ślub swoich dzieci

Katarzyny i Konrada

który odbędzie się

dnia ………………………..o godzinie …………………..

w kościele …………………

przy ulicy ………………………w……………………..

Zaproszenie nr 5

W dniu ………………………….. z wybiciem godziny ……………

 Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

 rozpoczną wspólna drogę życia, ślubując sobie miłość

 wierność i uczciwość przed obliczem Boga

 w Kościele ……………………………………………………………..

 Na uroczystość serdecznie zapraszają

 Koleżanki i Kolegów z Pracy

Katarzyna i Konrad

Zaproszenie nr 6

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,

mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski 

serdecznie zapraszają 

Sz. P. …………………………………………………………..

 na uroczystość Zaślubin,

która odbędzie się ………………………. o godzinie …………………

w kościele ………………… w ……………………….

Zaproszenie nr 7

Pobieramy się!


Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski


Uroczystość odbędzie się
Dnia………………… o godzinie ………………………
w U.S.C w ………………………….
Z radością zapraszamy.
Narzeczeni wraz z Rodzicami

Zaproszenie nr 8

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

w imieniu Rodziców i własnym z radością zapraszają

Sz. P. …………………………………………………………………………….

 na swój Ślub, który odbędzie się dnia ……………………… o godzinie ………………………. 

w Kościele ……………… w ……………………..

Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy

na przyjęcie do restauracji …………………..

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………………………..

Katarzyna: 000 000 000 Konrad: 000 000 000

Zaproszenie nr 9

By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,

że dnia ………………………………….. o godzinie ……………

w Kościele …………………………………….

ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. …………………………………………………………..

Rodzice i Narzeczeni.

Zaproszenie nr 10

Wszem i wobec i każdemu z osobna

wiadomym się czyni,

iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą

miłość, wierność i uczciwość małżeńską

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski 

Na uroczystość Zaślubin zapraszają

Sz. P. ………………………………………………..

Rodzice i Narzeczeni.

Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy

18 kwietnia 2017 roku,

gdy dzwony wybiją godzinę ………….

w kościele………………. w ……………………..

Zaproszenie nr 11

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,

ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,

kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,

oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!

 

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

serdecznie zawiadamiają,

że dnia ………………………… o godz. ……………..

obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają

podczas Mszy Świętej w Kościele…………………………

A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz. P. ………………………………………………………..

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.

Zaproszenie nr 12

Naszą miłość przed Bogiem

ślubować będziemy

w dniu ………………………..

o godzinie ……………….

w Kościele……………………………………………..

Wszystkich zaś Państwa

na świadków tej uroczystości

serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

wraz z Rodzicami

Zaproszenie nr 13

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

 z radością pragną zaprosić

 na swój ślub

Sz. P. …………………………………………………………………

który odbędzie się w dniu ……………………………………

 o godzinie ……………. w Kościele …………………………………………………

 Po ceremonii, w imieniu Rodziców i własnym, serdecznie

 zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się

 w ………………………………….

Zaproszenie nr 14

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

 mają zaszczyt zaprosić

 Sz. P……………………………………………………………………………..

 na doniosłą uroczystość przyjęcia Sakramentu Małżeństwa,

która odbędzie się ………………o godz. ……………….

w Kościele pw. ………………………………………………….

 Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy

 do restauracji …………………….. na uroczysty obiad.

Zaproszenie nr 15

W najpiękniejszym dniu swego życia 21 sierpnia 2010 roku,

 gdy wskazówki zegara wskażą godzinę ……….,

 w Kościele ……………………………………………

 rozpoczną wspólną drogę życia

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski.

 Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ……………………………………………………………….

 Narzeczeni wraz z Rodzicami

 Przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji …………………….

Zaproszenie nr 16

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem

miłość, wierność i wzajemny szacunek

w dniu ……………………………….. o godzinie …………..

w Kościele ……………………………….

przy ulicy ……………………………………….. w ……………………………..

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. …………………………………………………….

Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz.P. na przyjęciu,

które odbędzie się w ………………………………………..

Zaproszenie nr 17

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

 oświadczamy, że się pobieramy na swój ślub

 wraz z Rodzicami zapraszamy

 Miło nam będzie, kiedy cieszyć się będzie wraz z nami

Sz. P . ……………………………………………………………

 dnia ……………… o godzinie ………………

 w kościele …………………..w ……………………….

 Po uroczystości serdecznie zapraszamy

 na przyjęcie do restauracji …………………………. w …………………………

 Prosimy o potwierdzenie przybycia.

Zaproszenie nr 18

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

 

pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi

poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa w kościele ………………… w ……………………..

dnia …………………………….. o godzinie ………………………

Uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa odbędzie się

Dnia…………………… roku o godzinie …………………

w Urzędzie Stanu Cywilnego

w ……………………..

Zaproszenie nr 19

Ku radości przyjaciół

 I za przyzwoleniem najbliższych

 Ślubować sobie będą dozgonną miłość

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

 Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

 Sz.P. ………………………………………………………

 Rodzice i Narzeczeni.

 Owe zaślubiny przed Bogiem,

 powagą Kościoła, potwierdzamy dnia ………………………,

 gdy dzwony wybiją godzinę ………….. w kościele pw. ………………………………….

 Po uroczystości ślubu miło nam będzie gościć

 Państwa na przyjęciu weselnym które odbędzie się

 w ……………………………………………………………….

Zaproszenie nr 20

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,

  że wbrew przestrogom przyjaciół,

a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami zapraszamy

Sz.P. ………………………………………………………………..

na uroczystość Zaślubin,

która odbędzie się dnia …………….. roku o godzinie …………….

w Kościele ………………………. w ………………

Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy

  na przyjęcie weselne do Restauracji ……………………

Zaproszenie nr 21

Dnia …………………roku o godzinie ……………….

    w Kościele pod wezwaniem …………………………………. 

odbędzie się ślub

 

Katarzyna Kowalska i Konrad Nowakowski

Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą, gdy

    Sz.P………………………………………………………………………………….

    uroczystości tej obecnością swoją wspaniałości przydadzą.

    Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie,

które odbędzie się w Restauracji ……………………………..

Zaproszenie nr 22

Dowolny tekst wybrany i przesłany (mailem) 

przez Państwa